gemiddeld ziekteverzuim 2018

Jaar begonnen met bovengemiddeld ziekteverzuim – …

Het laagste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd sindsdien gemeten in het derde kwartaal van 2013. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

Ziekteverzuim | Cijfers & Context | Huidige situatie

Een andere manier om ziekteverzuim te kwantificeren is het meten van het percentage van de beroepsbevolking dat minstens één keer per jaar verzuimt. Deze maat wordt o.a. gebruikt voor internationale vergelijkingen. Meldings- of verzuimfrequentie. De meldings- of verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziek …

Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak – CBS

Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dit meldt CBS. In het onderwijs bedroeg het verzuim 4,9 procent (evenals in het tweede kwartaal van 2014), in de zorg en het openbaar bestuur en overheid was dat 4,8 procent (in 2014 nog 4,6 procent).

Bovengemiddeld ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 het hoogste sinds 2007. Het ziekteverzuimpercentage was 4,9. Dat betekent dat van elke duizend werkdagen er 49 zijn verzuimd wegens ziekte.

[PDF]

OR en ziekteverzuim

7-3-2018 1 OR en ziekteverzuim Help, het ziekteverzuim loopt uit de hand! Maurice Buskens Wie is Maurice Buskens? •Ruim 13 jaar ervaring in advisering en training OR-en •Ervaring als HR manager met o.a. ziekteverzuim het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een periode

Ziekteverzuim in 2018 op hoogste niveau in tien jaar – …

Het ziekteverzuim laat in de eerste maanden van dit jaar een stevige piek zien. Kort samengevat: Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het de afgelopen 10 jaar is geweest. Het ziekteverzuimpercentage was 4,9.

Gemiddeld meer ziekteverzuim | Salarisverwerking

Gemiddeld meer ziekteverzuim 2018 is begonnen met bovengemiddeld ziekteverzuim. Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest.

Ziekteverzuim | Cijfers & Context | Bedrijfssector

Ziekteverzuim laagst in de horeca In 2017 was het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 4% voor alle bedrijfssectoren samen, maar er zitten veel verschillen in ziekteverzuim tussen de bedrijfssectoren. Ook varieert het ziekteverzuim binnen bedrijfssectoren naar gelang de leeftijd, geslacht en functie.

2018 is gestart met bovengemiddeld ziekteverzuim

Ziekteverzuim; 2018 is gestart met bovengemiddeld ziekteverzuim. Door. Redactie – 18 juni 2018. 0. 233. Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest. Het ziekteverzuimpercentage was 4,9 procent. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Gemiddeld …