standpunten christenunie 2018

Standpunten ChristenUnie – ChristenUnie.nl

Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde. Meest gezochte onderwerpen. Zorg; Abortus; Veiligheid; Israël; Godsdienstvrijheid; Islamisering

Standpunten 2018 – ChristenUnie Achtkarspelen

Standpunten 2018 Hieronder ziet u een verkorte weergave van het verkiezingsprogramma van de Christenunie, Via deze link kunt u ons volledige verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 downloaden.

Standpunten – ChristenUnie Veenendaal

Laatst gewijzigd op: 11-01-2018. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het winkelhart van Veenendaal. De ChristenUnie is trots op Winkelstad Veenendaal! We werken in de komende periode graag mee aan de verdere ontwikkeling om een winkelhart te realiseren dat bruist en waar reuring is.

Eigen risico zorgverzekering 2018 : Wat zijn de standpunten?

Aug 24, 2017 · De ChristenUnie geeft aan het eigen risico te willen verlagen met 100 euro wat neer komt op een eigen risico van 280 euro voor de zorgverzekering in 2018. Als reden voor deze verlaging geeft de ChristenUnie aan dat zij met deze verlaging de chronisch zieke en gehandicapten helpen maar ook het zorgmijden verlagen.

1.7/5(6)

Standpunten – ChristenUnie Smallingerland

De speerpunten van de ChristenUnie voor 2018-2022 zijn op te delen in 6 deelgebieden: Wij geloven in een gezonde samenleving. In de ‘Mienskip’ zien we om naar elkaar; de oudere, de jongere, de mantelzorger, de asielzoeker, het …

Standpunten – ChristenUnie Wierden-Enter

Standpunten Hieronder vindt u de 5 punten die voor de ChristenUnie het belangrijkste zijn in de komende gemeenteraadsverkiezingen. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar, een veilige gemeente, we willen een flinke stap zetten in verduurzaming van de gemeente, we willen goede woningen voor iedereen en we willen de zondagsrust …

Verkiezingsprogramma 2018 – SGP-ChristenUnie Veere

Coalitieprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2018 Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

Kandidatenlijst 2018 – ChristenUnie Haarlem

Daarnaast ben ik juf bij de kinderen van de Coolkids, tijdens de kerkdiensten en zit ik in de visiegroep van de beweging Geloven in de Stad. De ChristenUnie is een partij die nog staat voor de normen en waarden die ik onmisbaar vind …

Standpunten – ChristenUnie Deventer

Standpunten Hier vindt u de onderwerpen waar de raadsfractie Deventer de lopende raadsperiode (tot 2018) extra aandacht voor heeft gevraagd in de gemeenteraad. Op 21 maart 2018 kunt u opnieuw stemmen voor de samenstelling van de …