marginale toetsing

Marginale toetsing – Wikipedia

Marginale toetsing betekent dat een rechter nagaat of de overheid een besluit in een gegeven geval in redelijkheid, gelet op de daarbij betrokken belangen, had mogen nemen. Zij oordeelt dan niet over de inhoud van het besluit zelf, maar kijkt alleen of het besluit op de juiste manier tot stand is gekomen.

Marginale toetsing – 4 definities – Encyclo

Marginale toetsing Marginale toetsing betekent dat een rechter nagaat of de overheid een besluit in een gegeven geval in redelijkheid – gelet op de daarbij betrokken belangen – had mogen nemen. Zij beoordeelt dan niet de inhoud van het besluit zelf, maar kijkt alleen of het op de juiste manier tot stand is gekomen.

[PDF]

MARGINALE TOETSING IN HET PRIVAATRECHT

Marginale toetsing of de rechter als grensrechter, Jura Falconis, 1974-1975, biz. 435· (r) In voorkomend geval, wanneer de klok niet zonder te grote bezwaren kan terugge-. draaid worden, wordt de nietigheidssanctie die in gegeven omstandigheden al te onredelijk zou zijn, vervangen door een mindere sanctie, de schadeloosstelling. (2) Vgl.

Zwaagdijk – Een bestuursrechter mag enkel marginaal

Wat betekent marginaal: (wiki) Marginale toetsing betekent dat een rechter nagaat of de overheid een besluit in een gegeven geval in redelijkheid – gelet op de daarbij betrokken belangen – had mogen nemen.

marginale toetsing – Vertaling Nederlands-Engels

Online vertaalwoordenboek. EN:marginale toetsing. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden?

Montesquieu, marginale toetsing en de ‘trias politica 2.0

Het leerstuk van ‘marginale toetsing’ berust op soortgelijke bezwaren tegen een pluralistisch soevereiniteitsbegrip. In een klassiek opstel betoogt Van Wijk dat de ‘voortgaande terugtred’ van de almachtige wetgever niet vraagt om een ‘oprukkende rechter’, maar juist om een rechter die wijkt ‘gelijk het spiegelbeeld wijken moet van de …

Geldt ‘marginale toetsing’ ook voor de curator van een

Marginale toetsing erkent de beleidsvrijheid van de bestuurder en wil voorkomen dat bestuurders uit vrees voor aansprakelijkheid bij elk mislukt project enkel risicoloze beslissingen nemen waardoor waardevolle projecten niet zouden worden gerealiseerd.

Verklarende woordenlijst – Marginale toetsing

Marginale toetsing Bij “volle” toetsing van een beslissing beoordeelt degene die toetst – vaak binnen bepaalde grenzen – opnieuw dezelfde vragen als degene die de eerdere beslissing heeft genomen.